5.4.09

Karikatürcülerin Değişen Çizgileri-I, Semih Balcıoğlu

Karikatürcülerin çizgileri zaman içinde değişir. Bu, karikatürcüler açısından evrensel bir olgu; hem yabanci hem Türk karikatürcülerin çizgileri zamanla farklılaşıyor. Bu bağlamda her karikatürcü için "ustalaşıyor" veya "güzelleşiyor" terimlerini kullanmaktan çekiniyorum. Bu görece bir değerlendirme; bazen okuyucu karikatürcünün eski çizgisini yeni çizgisinden daha çok sevebiliyor.

İlk örnek Semih Balcıoğlu. Balcıoğlu'nun ilk çizgileri büyük ölçüde Cemal Nadir Güler'den etkilenmiş. Hatta Balcıoğlu'nun imzası dahi Güler'e benziyor. Aslında bu etkilenme Semih Balcıoğlu'na özgü değil, 50 Kuşağı'nın çizerlerinin çoğu, şu yada bu şekilde, Cemal Nadir Güler veya Ramiz Gökçe"yi "örnek alarak" çizgi serüvenlerine başlar.

Zaman içinde Semih Balcıoğlu'nun çizgisi "grafik-mizah" yönünde evriliyor. Balcıoğlu'nun sonraki işlerinde yetkin grafik bir anlatımın öne çıktığını görüyoruz.

Semih Balcıoğlu'nun 1953 tarihli ilk karikatür albümünün kapağı ve bu albümden bir örnek:


1970'li yıllarda Semih Balcıoğlu'nun çizgisi

1990'lı yıllarda Semih Balcıoğlu'nun çizgisi

Hiç yorum yok: