8.4.09

Karikatürcülerin Değişen Çizgileri-VII, Oğuz Aral

Oğuz Aral'ın baştan beri yuvarlak hatlı, sıcak, sevimli bir çizgisi vardı. Buradan yola çıkarak Aral zaman içinde iki ayrı üslup geliştirdi; bir yanda daha çok grafik mizaha yakın işlerde kullandığı stilize bir çizgi, diğer yanda "Utanmaz Adam"ı, "Gırgır"ın, "Fırt"ın kapaklarını çizerken kullandığı daha detaylı, taramalı, tonlu bir çizgi. Sonuna kadar bu iki ayrı çizgi, iki ayrı mecrada aktı...


Oğuz Aral'ın 1950'li yıllardaki çizgisi

Oğuz Aral'ın daha çok grafik-mizaha yakın işlerde kullandığı çizgisi
Oğuz Aral'ın kapak çizimlerinde ve çizgi romanlarda kullandığı çizgisi

Hiç yorum yok: