10.8.09

Duruşma Çizimleri

Eskiden beri yabancı dergi ve gazetelerde görürüz; görüntü alınmasına izin verilmeyen davaların duruşmalarını bu konuda uzmanlaşmış çizerler izler ve okuyucuya duruşmanın atmosferini aktarır. "Mahkeme çizerliği" Batı'da profesyonel çizerliğin önemli bir alanı. Bu uygulama Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Geçen günlerde Zaman gazetesinde karşıma çıkan bir örneği aktarıyorum (Zaman, 4 Ağustos 2009).

Birebir örtüşmese de, Türk karikatür tarihinden benzer örnekler hatırlıyorum. Karikatürcüler, dönemin dergi ve gazetelerinde "Yassıada Duruşmaları"nı izlemişlerdi. Örneğin, Akbaba duruşmalar başlamadan iki gün önce yayımlanan sayısında seçme yazar ve çizer kadrosuyla duruşmaları izleyeceğini duyurmuştu. Ancak Yassıada çizimleri kamuoyunu bilgilendirmekten çok, "sabıkları" eleştirmeyi, alay etmeyi, hatta aşağılamayı amaçlıyordu. Aşağıda Turhan Selçuk'un 1960 yılında Akbaba'da yayımlanan panoramalarından biri.

Hiç yorum yok: