2.8.09

Uslüp Çeşitliliği

Steinberg'ten üslup çeşitiliğini anlatan bir başka çizim. Derik Badman'ın altını çizdiği gibi, bu çizim Steinberg'ün çalışmalarını niteliyor; üslup olarak farklı, ancak yine de tutarlı ve bir bütün...


Saul Steinberg, Illuminations, Der: Joel Smith, Yale University Press, 2006., s.6.

Hiç yorum yok: